VŠEOBECNÉ PRAVIDLA SERVERU

Oficiální pravidla serveru MagnoLion
poslední aktualizace - 13.12.2021

Každý hráč po připojení na server, automaticky souhlasí se všemi pravidly a musí je dodržovat!

1. OBECNÁ PRAVIDLA

1.1. Veškerý obsah, je majetkem serveru MagnoLion.

1.2. A-team si vyhrazuje právo, na potrestání hráče bez udání důvodů či důkazů, na maximálně 14 dnů.

1.3. Majitel může kdykoliv zamezit přístup uživateli na celou síť včetně všech podslužeb bez udání důvodu.

1.4. Pokud člen A-Teamu uzná, že chování hráče není v rámci "norem" a hráč tímto chováním může: poškodit server, snížit jeho kvalitu, znepříjemnit herní zážitek hráčům či jiný typ poškozování, který není přímo napsán v pravidlech (hledání mezer v pravidlech) smí být hráč potrestán.

1.5. Každý hráč na našich serverech, je povinen dodržovat platné zákony České a Slovenské Republiky.

1.6. Je zakázané lhaní a jiné překrucování pravdy všem členům komunity.

2. DISCORD PRAVIDLA

2.1. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem dělat reklamu.

2.2. Je zakázáno mít nevhodný nick a status.

2.3. Je zakázáno rozesílat 18+ obsah do jakéhokoliv kanálu.

2.4. Je zakázáno urážet, vyhrožovat či zesměšňovat hráče nebo členy AT.

2.5. Je zakázáno vydávat se za člena Admin Týmu.

2.6. Je zakázáno nadávat, spamovat či jinak poškozovat chat.

2.7. Je zakázáno bezvýznamné @označování jakéhokoliv uživatele.

2.8. Je zakázáno zbytečné zahlcování channelu.

2.9. Je zakázáno zahlcovat boty.

2.10. Je zakázáno se sexuálně, úchylně nebo jakkoliv nevhodně vyjadřovat.

2.11. Je zakázáno propagovat rasovou nebo jinou diskriminaci.

2.12. Je zakázáno nahrávat zvuk ve voice místnostech bez povolení.

2.13. V hlasových místnostech je zakázáno používat měniče hlasu a pouštět nevhodné zvuky.

2.14. Je zakázáno obcházet ban, mute.

2.15. Je zakázáno zneužívat Tickety nebo nápady.

2.16. Je zakázáno odesílat "nápady", co nejsou nápady.

2.17. Pokud Váš nápad schválí hráči, nemusí být přidán. Hlavní rozhodnutí padá na AT.

2.18. Povolené jazyky jsou Čeština, Slovenština a Angličtina.

2.19. Je zakázáno zveřejňovat osobní údaje jiných lidí. (GDPR)

2.20. Dodržujte "Discord community guidelines" - https://discordapp.com/guidelines

3. PODPORA SERVERU

3.1. Kdokoliv může přispět serveru, pomocí zakoupením ranků či jiným způsobem. Podmínky lze nalézt na https://store.magnolion.cz.

3.2. Zakoupením ranku, nejsi nijak ochráněn od postihů (ban, mute...).

3.3. Peníze, za zakoupené ranky apod, nelze získat zpět. Tudíž zde neplatí žádná reklamace či jiné způsoby.

3.4. Vedení serveru má právo na úpravy či zrušení VIP, klíčů a ostatních virtuálních předmětů zakoupené reálnou měnou! V případě zrušení, dostane hráč dostatečnou kompenzaci.

4. CHAT

4.1. Musíš respektovat A-Team a jeho pokyny.

4.2. Je zakázáno spamovat (chat, /msg a jiné příkazy).

4.3. Je zakázána jakákoliv reklama na cizí servery, stránky apod.

4.4. Je zakázáno vydávat se za člena A-Teamu nebo veřejně známou osobu (Youtuber...).

4.5. Je zakázáno jakkoliv poškozovat server v chatu.

4.6. Zákaz psaní velkými písmeny (AHOJ).

4.7. Je zakázáno urážet ostatní hráče, používat sprostá slova nebo jiné vulgarismy v globálním chatu.

4.8 Je zakázáno slovně útočit či narážet na jednotlivého hráče či skupinu hráčů.

4.9. Je zakázáno žádat A-Team o herní předměty, peníze, VIP a jiné výhody.

4.10. Je zakázáno psaní "flood" (Zprávy typu: ahooooooj, tpaaaaaa... 6 a více písmen).

5. MÓDY A JINÉ VĚCI

5.1. Je zakázáno používat jakékoliv modifikace, které Vás zvýhodní oproti ostatním hráčům (Hack Client, Macro, X-Ray, Fly, Kill-Aura, atd...)

5.2. Taktéž je zakázáno používat: AutoClick, DoubleClick, TripleClick, Bawlclicking, ScrollClick, DragClick, ButterflyClick, Macro...

5.3. POVOLENÉ CLIENTY

 • BatMod Client
 • Badlion Client
 • Lunar Client
 • PvpLounge
 • Hyperium Client
 • Feather client

(pokud máte jiný, můžete vytvořit ticket a můžeme ho přidat)

6. BUGY VE HŘE

6.1. Jsi povinen nahlásit tyto věci členům A-Teamu nebo si vytvoř ticket na discordu.

 • Ekonomické chyby, např v obchodě.
 • Bugy, které tě mohou zvýhodnit nebo zvýhodňují nad jinými hráči.
 • Chyby v misích nebo jiných odvětví hry. Které ti pomohou rychlý postup ve hře.
 • Duplikační bugy.
 • Jakékoliv další bugy.

7. HERNÍ ÚČTY

7.1. Je zakázáno vlastnit více jak 1 účet na 1 adresu IP. Tudíž jsou zakázané ALT účty. Toto pravidlo neplatí v případě sdílení IP adresy s členem rodiny apod.

7.2. Je zakázáno obcházet herní ban, jakýmkoliv způsobem např. vytvoření nového účtu.

7.3. Je zakázáno používat nickname nebo skin, který může ostatní hráče pohoršovat nebo je v rozporu s morálními hodnoty a zákony České republiky.

7.4. Zakazuje se pokoušet o připojení na cizí účet.

7.5. Zakazuje se sdělovat komukoli heslo od Vašeho herního účtu.

8. PRAVIDLA PRO EVENTY

8.1. Je zakázáno týmování mezi hráči a to při eventech (Treasure Hunt...).

8.2. Zákaz psaní nepravdivých informací o eventu (falešný čas nebo datum konání...).

8.3. Je zakázáno úmyslné ničení, zdržování nebo jiné nežádoucí věci na eventu.

9. PRAVIDLA PRO SKYBLOCK

9.1. Zákaz zatěžování serveru (redstone, entity...).

9.2. Zákaz odesílat či přijímat žádosti o teleport a následného zabití hráče tpa kill.

9.3. Neručíme za vykradení ostrova.

9.4. A-Team nezodpovídá za obchody mezi hráči. Doporučujeme používat /trade {nick}, který je pro tohle určený. Zaručuje spolehlivost a férovost.

9.5. Zákaz stavění pastí na hráče.

9.6. Je zakázáno vytvářet warpy, za účelem zabíjení hráčů.

9.7. Zákaz stavění nevhodných (př. se sexuálním podnětem), vulgárních a urážejících staveb.

9.8. Nemáš právo na vrácení věcí, pokud umřeš, či ti itemy smaže časové mazání.

9.9. Zákaz obtěžování hráčů a to jakýmkoli způsobem.

9.10. Je zakázáno prodávání falešných itemů (klíče k boxům...).

9.11. Zakazuje se záměrné ničení ekonomiky (př. prodej beacon za 10k, posílání velkých částech náhodným hráčům...).

9.12. Zakazuje se griefing a to jakýmkoliv způsobem.

9.13. Zákaz stavění 0-ticks farem.

9.14. Nemáš právo na vrácení věcí když zemřeš.

9.15. Názvy ostrovů nesmí obsahovat sprosté a vulgární výrazy nebo jiné xenofobní, rasistické nebo diskriminační výrazy.

10. PRAVIDLA PRO SEMI-VANILLA 1.18

10.1. Zákaz ničení přírody za účelem poškození mapy.

10.2. Neručíme za vykradení residence.

10.3. Zakazuje se griefing a to jakýmkoliv způsobem.

10.4. Zákaz rozlévat vodu a lávu v přírodě (lavacast, apod.).

10.5. Je zakázáno vytvářet warpy, za účelem zabíjení hráčů.

10.6. Zákaz zatěžování serveru (redstone, entity...).

10.7. A-Team nezodpovídá za obchody mezi hráči. Doporučujeme používat /trade {nick}, který je pro tohle určený. Zaručuje spolehlivost a férovost.

10.8. Zákaz stavění v okolí residence cizího hráče.

10.9. Zákaz obtěžování hráčů a to jakýmkoli způsobem.

10.10. Zákaz odesílat či přijímat žádosti o teleport a následného zabití hráče tpa kill.

10.11. Zákaz stavění pastí na hráče.

10.12. Zákaz stavění 0-ticks farem.

10.13. Nemáš právo na vrácení věcí když zemřeš.

10.14. Zákaz stavění nevhodných (př. se sexuálním podnětem), vulgárních a urážejících staveb.

10.15. Zakazuje se záměrné ničení ekonomiky (př. prodej beacon za 5dia, dávání hodnotných itemů novým hráčům...).

10.16. Názvy rezidencí nesmí obsahovat sprosté a vulgární výrazy nebo jiné xenofobní, rasistické nebo diskriminační výrazy.