Cookies

Prohlášení o používání cookies

Co jsou to cookies?

Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané ve Vašem počítači prostřednictvím prohlížeče. Když se později vrátíte na stejný web, prohlížeč pošle uloženou cookie zpět a server tak získá všechny informace, které si u vás předtím uložil. Cookies využívá pro svou činnost naprostá většina webových stránek. Důležité je říct, že pomocí cookies není uživatel stránky nějak identifikovatelný.

Dělení cookies

Dělení podle toho, kdo je na web umisťuje.
Cookie první strany (first party cookie) – jejich platnost je omezena na doménu webu, který prohlížíte. Tyto cookies jsou považovány za bezpečnější.
Cookie třetí strany (third party cookie) – jsou umístěny pomocí skriptu z jiné domény. Uživatele tak lze sledovat napříč doménami. Používají se často pro vyhodnocení účinnosti reklamních kanálů.

Podle trvanlivosti:
Krátkodobé (session cookie) – vymažou se z vašeho počítače po zavření prohlížeče.
Dlouhodobé (persistent cookie) – po zavření prohlížeče zůstávají zachovány, vymažou se teprve po uplynutí velmi dlouhé doby (ta záleží na nastavení Vašeho prohlížeče a nastavení cookie). Můžete je také ručně odstranit.

Podle účelu:
Technické - umožňují základní funkce webu (např. přihlašování) nebo komunikace stránek (např. nahrávání videa, sdílení obsahu apod.).
Zabezpečovací - zabezpečují web proti útokům a neuváženým akcím uživatelů nebo robotů. (Dají se řadit do technických.)
Analytické - slouží pro sběr dat o chování uživatelů. Na jejich základě mohu web upravit web tak, aby se Vám lépe používal.
Remarketingové - slouží k cílení reklam na uživatele, kteří již na webu byli.
Konverzní - s jejich pomocí se může vyhodnocovat úspěšnost kampaní.

Jaké jsou použity cookies na tomto webu?

Název služby Umístění Trvanlivost Využití/účel
Google Analytics První strana Dlouhodobé Analitické

Jak spravovat soubory cookies na Vašem zařízení?

Vymazání/odstranění
Vymazat můžete cookies ve Vašem prohlížeči – většinou bývá umístěno v „Historii“ navštívených stránek.

Blokování
Prohlížeče umožňují umísťování cookies na Vás počítač zablokovat. V takovém případě bude ale funkčnost těchto stránek omezena. Informace o nastavení ukládání souborů cookies ve Vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče:
Chrome
Firefox
Internet Explorer
Android - různé prohlížeče